top of page

DE SUPPORTERSCLUB

16305322-68FC-46D6-A7A9-ADB7B6E63684.png
Home: Geschiedenis

THE LOST ART OF …. SUPPORTEREN 

wifi.jpg

Vandaag, in de 21e eeuw, zijn we meer dan ooit zoekende in hoe te supporteren voor elkaar. 


De reden waarom we het als menselijk ras in de evolutie zo ver geschopt hebben heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met het feit dat we beschikken over sociale skills die ons helpen als groep samen te werken, taken te verdelen en voor elkaar te zorgen. 


Tien duizenden jaren lang hebben we deze vaardigheden geperfectioneerd waarbij we er als mensheid telkens weer in geslaagd zijn om te overleven, te evolueren naar nieuwe samenlevingsvormen en ook technisch ongelofelijke voortgang te boeken.

Met vallen en opstaan.

Maar we zijn vandaag ook meer dan ooit op zoek naar de verhouding tussen onszelf als individu en de mens als groep. 

Onze Westerse samenleving legt sterk het accent op individuele vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. De sociale weefsels zoals ze voorheen gekend waren zijn gewijzigd. 


Dit maakt dat we momenteel voor enorm grote uitdagingen staan. 

Want diep in onze genetica zijn we nog altijd groepsdieren, hebben we nood aan sociale verbinding en willen we er ook graag voor anderen staan om te supporteren voor wat zij nodig hebben. 

Maar hoe doen we dat? 

In tijden waarin polarisering sterk aanwezig is. 

In tijden waarin we voortdurend overprikkeld rondlopen door hoge werkdruk. 

In tijden waarin het voortdurend balanceren is tussen werk en gezin.

In een tijd waarbij het nieuws 24/07 beschikbaar is om ons op de hoogte te houden van ALLES wat er gebeurd in de wereld.

In een tijd waarin sociale media ons een beperkt beeld van de werkelijkheid voorschotelt. 

In een tijd waarin de aandachtseconomie ervoor zorgt dat we meer dan ons lief is aan schermpjes gekluisterd zitten. 


De supportersclub is een gedachte experiment, een filosofische oefening, een poging om een brug te slaan tussen onderzoek en de praktijk, een zoektocht naar hoe we cruciale elementen binnen ons sociaal weefsel terug op de kaart krijgen. 

Het is een poging om een essentiële factor binnen preventieve én curatieve geestelijke gezondheidszorg terug meer op de kaart te krijgen. 


Er is nood aan een cultuuromslag rond sociale steun als we ons eigen en elkaars mentaal welzijn beter willen bewaken.

Home: Over
bottom of page